SLOVENSKY | ENGLISH
Tourism Development and Consultancy    
poskytovanie služieb spojených s aktívnym cestovným ruchom a využitím voľného času od vyhľadávania investičných príležitostí, až po ich realizáciu a prevádzkovanieProfil - Aktívny cestovný ruchSlužby - Vyhľadávanie investičných príležitostíPre investorov - Realizácia investičných zámerovReferencie - Stratégia rozvoja regionálneho cestovného ruchuKontakt - Trhové analýzy a prieskumy v cestovnom ruchuNa stiahnutie - Cestovný ruch Slovensko
Cintorín Važec - severné Slovensko Jesenná úroda a Kriváň - Vysoké Tatry Nízke Tatry Chopok -  Ďumbier
 
PONÚKANÉ SLUŽBY


 Vyhľadávanie investičných príležitostí v cestovnom ruchu

Naša spoločnosť si detailnou analýzou trhu priebežne buduje zaujímavé portfólio investičných príležitostí v oblasti cestovného ruchu a využitia voľného času a má k dispozícií niekoľko lukratívnych investičných príležitostí na území Slovenska.

 Investičné poradenstvo

Vrámci týchto služieb poskytujeme komplexné poradenstvo pri vstupe zahraničného investora. Naša spoločnosť má skúsenosti s realizáciou vstupu zahraničného investora od základného prieskumu jeho potrieb (screening), cez prieskum trhu, vypracovania feasibility study (štúdie uskutočniteľnosti) projektu, cez založenie spoločnosti na Slovensku až po pomoc pri každodennom operatívnom riadení spoločnosti zastrešujúcej realizáciu projektu.

  Realizácia investičných zámerov

 Operatívne riadenie zariadení cestovného ruchu

Vrámci týchto služieb vieme na kľúč navrhnúť a zaviesť do praxe riadiace procesy v podniku, navrhnúť systém plánovania a kontroly, zaviesť kontrolingové nástroje, zastrešiť výber personálu a jeho zaškolenie, riadiť a kontrolovať financie, koordinovať marketing, predaj a starostlivosť o zákazníkov, usmerňovať prevádzku, implementovať informačné systémy, riadiť ľudské zdroje.

 Poradenstvo pre obce a vyššie územné celky v cestovnom ruchu

V tejto oblasti komplexne identifikujeme a zmapujeme rozvojové príležitosti obce, navrhneme jednotlivé rozvojové projekty v oblasti cestovného ruchu a zachovania kultúrneho dedičstva (napríklad projekt obnovy kultúrnych pamiatok ako hradov, zámkov a kúrií, projekt zriadenia múzeí atď.), riadime vzťah obec - podnikateľ, poskytujeme poradenstvo pri financovaní rozvojových projektov, zavádzame projektový manažment pri implementácii projektov podporených z grantov Európskej Únie.

 Vypracovanie stratégií regionálneho rozvoja cestovného ruchu

 Vypracovanie a implementácia grantových projektov podporených zo štrukturálnych
    fondov Európskej Únie


 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu

Po identifikácii rozvojových príležitostí, zadefinujeme projekt, vyhľadáme vhodných partnerov na zabezpečenie cezhraničného účinku projektu, koordinujeme financovanie projektu a realizujeme projekty cezhraničnej spolupráce formou projektového riadenia.

 Trhové analýzy a prieskumy v odvetví cestovného ruchu na Slovensku

 Vzdelávanie v cestovnom ruchu


 
        www.bewell.sk
      BeWell, s.r.o., Kolískova 12, 841 05 Bratislava, Slovensko,
      Tel.: +421 907 167 022, + 421 2 5557 3441, Fax: + 421 2 5557 3441, e-mail: bewell@bewell.sk
      profil | služby | pre investorov | referencie | kontakt | na stiahnutie
      ©2005 BeWell, s.r.o., gWebDesign.sk